Sabtu, 25 Julai 2009

Info Zakat


http://www.e-zakat.com.my/

Tahukah anda apakah sebenarnya pengertian zakat? Apakah perkara-perkara yang perlu dizakatkan? Bagaimanakah sebenarnya cara pengiraan zakat yang betul? dan apakah kelebihan bagi mereka yang menunaikan zakat?

DARI SEGI BAHASA
Zakat dari segi bahasa bererti "BERSIH", "SUCI", "SUBUR", "BERKAT" dan "BERKEMBANG"

Pengertian "BERSIH" dan "SUCI" dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya.

DARI SEGI SYARAK
Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak

Untuk mengetahui lebih lanjut, klik icon zakat yang disediakan pada ruangan carian pantas.

;